“Płock” Group (Zgrupowanie “Płock”)
home

Group information
Group troops

Group information
Top

Campaigns
September 1939 Campaign in WWII

Commanding General (CG)
00.00.0000-00.00.0000 Mjr. Zebrowski


Group troops
Top

Infantry

"Warszawski I" National Defense Battalion (batalion Obrony Narodowej "Warszawski I") 00.00.0000-00.00.0000

Sources & links: Strona domowa Marka Aszyk – militaria i wojskowość
Site design & initiative: Hans Houterman
Page research by: Marcin Wojtuszkiewicz
Page created by: Jeroen Koppes
Last update: 25.04.2003-CSS
home