29th Infantry Division (29 Dywizja Piechoty)
home

Divisional information
Divisional troops
Assignments

Divisional information
Top

Campaigns
September 1939 Campaign in WWII

Commanding General (CG)
00.00.0000-00.00.0000 Płk. I.J. Oziewicz


Divisional troops
Top

Infantry

41st Marshall Józef Piłsudzki's Suwalski Infantry Regiment (41 Suwalski pułk piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) 00.00.0000-00.00.0000
76th Ludwik Narbutt's Lidzki Infantry Regiment (76 Lidzki pułk piechoty im. Ludwika Narbutta) 00.00.0000-00.00.0000
81st King Stefan Batory's Grodzieński Rifle Regiment (81 pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego) 00.00.0000-00.00.0000

Artillery

29th Light Artillery Squadron (29 dywizjon artylerii lekkiej)  
29th Heavy Artillery Squadron (29 dywizjon artylerii cięzkiej) 00.00.0000-00.00.0000
29th AA Artillery Battery (29 bateria artylerii p-lot.) 00.00.0000-00.00.0000

Other troops

HQ (Słuzby) 00.00.0000-00.00.0000
29th Engineers Battalion (29 batalion saperów) 00.00.0000-00.00.0000
29th Telephone Company (29 kompania telefoniczna) 00.00.0000-00.00.0000
Divisional Cavalry (kawaleria dywizyjna) 00.00.0000-00.00.0000
Bicycle Infantry Company (kompania kolarzy) 00.00.0000-00.00.0000
Mobile HMG Company (kompania ckm na taczankach) 00.00.0000-00.00.0000


Assignments
Top

Date Assigned to Group Assigned to Army Attached to Army Assigned to Army Group Attached to Army Group
00.00.0000   Prussia Army      

Sources & links: Strona domowa Marka Aszyk – militaria i wojskowość
Site design & initiative: Hans Houterman
Page research by: Marcin Wojtuszkiewicz
Page created by: Jeroen Koppes
Last update: 17.04.2003-CSS
home