28th Infantry Division (28 Dywizja Piechoty)
home

Divisional information
Divisional troops

Divisional information
Top

Campaigns
September 1939 Campaign in WWII

Commanding General (CG)
00.00.0000-00.00.0000 Gen. Bryg. W. Bończa-Uzdowski


Divisional troops
Top

Infantry

15th "Wolfs" Infantry Regiment (15 pułk piechoty "Wilków") 00.00.0000-00.00.0000
36th Academic's Legion Infantry Regiment (36 pułk piechoty Legii Akademickiej) 00.00.0000-00.00.0000
72nd Płk. Dioznizy Czachowski's Infantry Regiment (72 pułk piechoty im. Płk. Dionizego Czachowskiego) 00.00.0000-00.00.0000

Artillery

28th Light Artillery Squadron (28 dywizjon artylerii lekkiej)  
28th Heavy Artillery Squadron (28 dywizjon artylerii cięzkiej) 00.00.0000-00.00.0000
28th AA Artillery Battery (28 bateria artylerii p-lot.) 00.00.0000-00.00.0000

Other troops

HQ (Słuzby) 00.00.0000-00.00.0000
28th Engineers Battalion (28 batalion saperów) 00.00.0000-00.00.0000
28th Telephone Company (28 kompania telefoniczna) 00.00.0000-00.00.0000
Divisional Cavalry (kawaleria dywizyjna) 00.00.0000-00.00.0000
13th Bicycle Infantry Company (13 kompania kolarzy) 00.00.0000-00.00.0000
117th Mobile HMG Company (117 kompania ckm na taczankach) 00.00.0000-00.00.0000

Sources & links: Strona domowa Marka Aszyk – militaria i wojskowość
Site design & initiative: Hans Houterman
Page research by: Marcin Wojtuszkiewicz
Page created by: Jeroen Koppes
Last update: 17.04.2003-CSS
home