16th Pomeranian Infantry Division (16 Pomorska Dywizja Piechoty)
home

Divisional information
Divisional troops
Assignments

Divisional information
Top

Campaigns
September 1939 Campaign in WWII

Commanding General (CG)
00.00.0000-00.00.0000 Płk Dypl. S. Świtalski


Divisional troops
Top

Infantry

64th Murmańsk Rifle Regiment (64 Pomorski pułk Strzelców Murmańskich) 00.00.0000-00.00.0000
65th Starogardzki Infantry Regiment (65 Starogardzki pułk piechoty) 00.00.0000-00.00.0000
66th Marshall Józef Piłsudzki’s Kaszubski Infantry Regiment (66 Kaszubski pułk piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) 00.00.0000-00.00.0000

Artillery

16th Pomeranian Light Artillery Regiment (16 Pomorski pułk artylerii lekkiej) 00.00.0000-00.00.0000
16th Heavy Artillery Squadron (16 dywizjon artylerii cięzkiej) 00.00.0000-00.00.0000
16th AA Artillery Battery (16 bateria artylerii p-lot.) 00.00.0000-00.00.0000

Other troops

HQ (Słuzby) 00.00.0000-00.00.0000
16th Engineers Battalion (16 batalion saperów) 00.00.0000-00.00.0000
16th Telephone Company (16 kompania telefoniczna) 00.00.0000-00.00.0000
Divisional Cavalry (kawaleria dywizyjna) 00.00.0000-00.00.0000
Bicycle Infantry Company (kompania kolarzy) 00.00.0000-00.00.0000
AA Machineguns Company (kompania ckm p-lot.) 00.00.0000-00.00.0000


Assignments
Top

Date Assigned to Group Assigned to Army Attached to Army Assigned to Army Group Attached to Army Group
00.00.0000   Pomerania Army      

Sources & links: Strona domowa Marka Aszyk – militaria i wojskowość
Site design & initiative: Hans Houterman
Page research by: Marcin Wojtuszkiewicz
Page created by: Jeroen Koppes
Last update: 16.04.2003-CSS
home