Dutch Navy officers  | KNIL officers  |  home
Nederlandse opper- en hoofdofficieren
mobilisatie 1939-1940 / Mei-oorlog 1940
 


Vijf Nederlandse opperofficieren in krijgsgevangenschap
klik op de foto voor een vergrotingGeneraal-Majoor Jonkheer J.T. (Jules Theodore) Alting von Geusau

28.07.1881  (vml. gem. Nieuwer-Amstel)  - 13.03.1940  (Zandvoort)

HBS Maastricht & 's-Gravenhage; Cadettenschool, Alkmaar (1897-1899); Koninklijke Militaire Academie, Breda (1899-1902); Hogere Krijgsschool (1910-1913)
22.07.1902 aangesteld voor het Wapen der Artillerie bij de Vesting-Artillerie te Utrecht
01.10.1906 overgegaan naar de Veld-Artillerie
1913-1918 leraar, Koninklijke Militaire Academie, Breda
1918-1919 Commandant, School voor Reserve-Officieren der Onbereden Artillerie, Utrecht
1919-1929 leraar, Hogere Krijgsschool; 9.1919 overgeplaatst naar de Generale Staf
1929 Majoor, 1e Regiment Veldartillerie
1930 Commandant, 1e Regiment Onbereden Artillerie, Gorinchem
1931 Chef van de Staf, Ie Divisie
1932-1936 directeur, Hogere Krijgsschool
01.11.1936-13.03.1940 Commandant van de Ie Divisie (vanaf 1.7.1939: Ie Legerkorps), tevens Bevelhebber in de 1e Militaire Afdeling, tevens plaatsvervangend Gouverneur der Residentie
Gen.-Maj. (1.11.1936); Kol. (1.5.1934); Lt.-Kol. (2.10.1930); Maj. (4.5.1927); Kapt. (17.11.1916); 1e Lt. (22.7.1906); 2e Lt. (22.7.1902)

Wie35; Pers


 
Luitenant-Generaal J. (Jan) van Andel

29.01.1877 (Haarlemmermeer)  -  1972 (Leidschendam)
Bron: http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=photo&pid=4648

 
29.07.1899 aangesteld bij het Wapen der Artillerie
(1940) Commandant Vesting Holland
Res.-Lt.-Gen. (1.5.1937); Lt.-Gen. (1.11.1936); Gen.-Maj. (1.3.1934); Kol. (1.11.1931); Lt.-Kol. (2.5.1929); Maj. (1.1.1926); Kapt. (21.1.1915); 1e Lt. (29.7.1903); 2e Lt. (29.7.1899)


 

Luitenant-Generaal M. (Maarten) Belzer

22.08.1870  (Gorinchem)  -  30.05.1948  ('s-Gravenhage)

 

HBS, Gorinchem; Militaire School, Haarlem; Koninklijke Militaire Academie, Breda (1900-1901)
13.10.1892 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
1896-1898 gedetacheerd bij het leger in Nederlands-Indië
1913-1918 Kapitein-Adjudant van de Commandant der Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht
1919 overgeplaatst naar de General Staf
1928-(1940) lid van het Hoog Militair Gerechtshof
Lt.-Gen. (1.5.1930) Gen.-Maj. (1.5.1928); Kol. (1.5.1926); Lt.-Kol. (16.11.1923); Maj. (16.3.1918); Kapt. (1.1.1909); 1e Lt. (5.12.1896); 2e Lt. (13.10.1892)

Wie35

Generaal-Majoor A.R. (Adrianus Rudolphus) van den Bent

28.02.1883  (Breda)  -  06.07.1957 (Amersfoort)

Zoon van Sion en Diderika Arnolda (Krayenhoff van de Leur) van den Bent. Getrouwd (05.10.1911, Utrecht) met Elisabeth Arnoldina Koolemans Beijnen. Woonplaats: (1950) Amersfoort.
22.07.1904 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
(1940) Commandant van het IVe Legerkorps, tevens Bevelhebber in de 4e Militaire Afdeling
07.07.1936-(1950) Adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin
4.1.1946-7.10.1946  Kanselier der Nederlandse Orden
 
Gen.-Maj. (1.7.1938); Kol. (15.2.1936); Lt.-Kol. (1.4.1933); Maj. (3.10.1927); Kapt. (1.10.1917); 1e Lt. (3.3.1908); 2e Lt. (22.7.1904)
Groot-Officier, Orde van Oranje-Nassau
MWO

Luitenant-Generaal P.W. (Petrus Wilhelmus) "Piet" Best

19.01.1881  (Amsterdam)  - 13.03.1960 ('s-Gravenhage)

Cadettenschool (1897-1899); Koninklijke Militaire Academie, Breda (1899-1902); Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1910-1913)
22.07.1902 aangesteld voor het Wapen der Artillerie bij het 2e Regiment Vestingartillerie (1902-1908), 1908-1910 Stelling van Amsterdam
1914-1918 2e Regiment Veldartillerie
1918-1924 kapitein bij de Generale Staf
1924-1928 gedetacheerd bij het Departement van Oorlog
1928-1930 hoofdinstructeur, 8e Regiment Veldartillerie
1930-1933 Directeur, Etappen- en Verkeersdienst
01.11.1933-31.03.1937 Commandant, Luchtvaartafdeling
31.03.1937-01.11.1938 Commandant, IVe Divisie, tevens Bevelhebber in de 4e Militaire Afdeling (Amersfoort)
01.11.1938-15.05.1940 Commandant van de Luchtverdediging (in de meidagen '40 toegevoegd aan de staf van Vesting Holland)
00.00.1940-00.10.1941 in krijgsgevangenschap
01.11.1941 eervol ontslag uit militaire dienst
1945-1946 Militair Raadsheer, Bijzonder Gerechtshof, 's-Gravenhage
00.00.1946-01.02.1957 Militair Raadsheer, Bijzondere Raad van Cassatie
1946-1951 lid, Commissie Militaire Onderscheidingen
Lt.-Gen. (1.11.1939) Gen.-Maj. (31.3.1937); Kol. (1.5.1934); Lt.-Kol. (2.10.1930); Maj. (4.5.1927); Kapt. (17.11.1916); 1e Lt. (22.7.1906); 2e Lt. (22.7.1902)

Wie48; BWN

Generaal-Majoor N.T. (Nicolaas Theodorus) Carstens

04.01.1886  (Groningen)  -  04.04.1945  (Neu Brandenburg)

Zoon van Georg Frederik August Carstens en Geeske Haverschmidt. Getrouwd (24.09.1915, Tilburg) met Emma Carolina Meyjes.
Koninklijke Militaire Academie (1903-1906); Hogere Krijgsschool (1918)
25.07.1906 aangesteld voor het Wapen der Artillerie bij het 1e Regiment Vestingartillerie
01.11.1921 Adjudant, Minister van Oorlog
01.02.1937-30.08.1939 Toegevoegd aan de Chef van de Generale Staf, Sous-Chef van de Generale Staf
30.08.1939-06.02.1940 Chef van de Staf der Afdeling Landmacht bij het Algemeen Hoofdkwartier
06.02.1940-21.03.1940 Artilleriecommandant van het Veldleger
21.03.1940-15.05.1940 Commandant, Ie Legerkorps
00.07.1940-00.00.1941 Hoofd, Hoofdregelingsbureau der vml. Nederlandse Weermacht
00.00.1941-00.05.1942 Hoofd, Krijgsgeschiedkundig Instituut
02.07.1942-04.04.1945 in krijgsgevangenschap (overleden)
Gen.-Maj. (18.3.1939); Kol. (1.2.1937); Lt.-Kol. (1.5.1934); Maj. (1.8.1929); Kapt. (1.2.1918); 1e Lt. (1.9.1908); 2e Lt. (25.7.1906)
Officier, Orde van Oranje-Nassau


Generaal-Majoor G. (Gerrit) Dames

09.01.1879  (Harlingen)  -  23.03.1955 (Bussum)
 
(1940) Commandant Brigade G
Res.-Gen.-Maj. (tijd.) (5.9.1939); Kol. (); Lt.-Kol. (); Maj. (); Kapt. (); 1e Lt. (); 2e Lt. ()


Kolonel J.H. (Johan) Dwars

1883  -  1955 ?
 

 
23.09.1907 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
(1940) Territoriaal Bevelhebber in Overijssel
Kol. (1.11.1938); Lt.-Kol. (1.11.1936); Maj. (1.11.1933); Kapt. (2.4.1924); 1e Lt. (23.9.1911); 2e Lt. (23.9.1907)


Luitenant-Generaal H.A.C. (Hendrik Anton Cornelis) Fabius

31.12.1878  (Utrecht)  - 08.03.1957  (Baarn)

Zoon van Lt.-Kol. der Genie Jan Fabius en Maria Regina (Chats van Buren) Fabius. Getrouwd (02.07.1907, Baarn) met Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler; 2 zonen, 4 dochters.
Opleiding: Cadettenschool, Alkmaar; Koninklijke Militaire Academie, Breda; Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage
29.07.1899 aangesteld bij het Wapen der Cavalerie
1915-1918 Kapitein van de Generale Staf, tevens Hoofd Inlichtingendienst Generale Staf (Sectie III)
1919-1925 Ritmeester, 1e Regiment Huzaren
1925-1926 Chef van de Staf der Lichte Brigade
192? Commandant, Remontedepot Milligen
1930-1931 Commandant, 1e Regiment Huzaren
1931-1936 Inspecteur van de Cavalerie & Commandant van de Lichte Brigade
1936 met pensioen
12.1939-05.1940 (tijdelijk) Hoofd Inlichtingendienst Generale Staf (Sectie III)
Lt.-Gen. (1.11.1936) Gen.-Maj. (31.1.1933); Kol. (31.1.1931); Lt.-Kol. (1.1.1928); Maj. (1.1.1926); Ritm. (5.2.1915); 1e Lt. (29.7.1903); 2e Lt. (29.7.1899)
Ridder, Orde van Oranje Nassau; Ridder, Orde van de Nederlandse Leeuw

Wie35; Wie48

Generaal-Majoor J.H. (Johannes Hermanus) Fruyt van Hertog

0
3.11.1879  (Bergen op Zoom)  -  09.12.1956  (Bergen op Zoom)

HBS, Bergen op Zoom; hoofdcursus (1900-1902); Hogere Krijgsschool (1910-1913)
1896 soldaat, 3e Regiment Infanterie
17.09.1902 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
1913-1931 leraar, Koninklijke Militaire Academie, Breda
1931-1934 Commandant, School voor Reserve-Officieren der Infanterie en van de Militaire Administratie
1934-1936 Commandant, Brigade Grenadiers en Jagers (1e Infanterie Brigade)
1936 gepensioneerd; Reserve-Kolonel der Infanterie
1940 Commandant Oostfront Vesting Holland
1940 eervol ontslag uit militaire dienst
Res.-Gen.-Maj. (1940); Res.-Kol. (1936); Kol. (2.5.1934); Lt.-Kol. (1.8.1931); Maj. (5.5.1927); Kapt. (25.08.1916); 1e Lt. (17.9.1906); 2e Lt. (17.9.1902)

Wie35; Wie48

Luitenant-Kolonel A. (Albert) Govers

03.10.1884 (Den Helder)  -  18.01.1951 (De Bilt)
 
17.09.1906 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
(1940) Territoriaal Bevelhebber in Zuid-Limburg
Lt.-Kol. (1.11.1937); Maj. (1.11.1934); Kapt. (7.10.1919); 1e Lt. (15.8.1910); 2e Lt. (17.9.1906)


Generaal-Majoor W.F.A. (Willem Frederik Alard) Hackstroh

20.10.1881 ('s-Hertogenbosch)  -  ? (1951)

 
Zoon van Dirk Hackstroh en Emmetje Alieda Jozina Franken. Getrouwd (03.09.1907, 's-Gravenhage) met Petronella Maria van Maasdijk. Woonplaats: (1951) 's-Gravenhage.
22.07.1902 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
(1940) Inspecteur der Infanterie
Gen.-Maj. (1.11.1936); Kol. (5.7.1933); Lt.-Kol. (2.10.1930); Maj. (4.5.1927); Kapt. (20.1.1916); 1e Lt. (7.12.1905); 2e Lt. (22.7.1902)
Ridder, Orde van Oranje Nassau; Ridder, Orde van de Nederlandse Leeuw


Generaal-Majoor J. (Jacob) Harberts

11.07.1883   's-Gravenhage  -  06.10.1971  Rotterdam

Zoon van Dirk Harberts en Bernardine Jeannette Louise Landré. Getrouwd (19.09.1909, Bussum) met Petronella Divria Wijnmalen. Woonplaats: (1953) Wassenaar.
HBS, 's-Gravenhage; Cadettenschool, Alkmaar (1898-1900); Koninlijke Militaire Academie, Breda (1900-1903); Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1913 & 1918)
23.07.1903-00.01.1909 aangesteld voor het Wapen der Artillerie bij het 2e Regiment Vesting-Artillerie (Naarden, Amsterdam)
00.01.1909-00.09.1909 4e Regiment Vesting-Artillerie (Den Helder)
00.09.1909-00.00.1913 leraar wiskunde, Koninklijke Militaire Academie, Breda
1914-1917 Stelling Hollands Diep & Volkerak, Stelling van Amsterdam
01.08.1918-31.12.1919 gedetacheerd bij de Chef van de Generale Staf
01.01.1920-01.05.1921 gedetacheerd bij het 2e Regiment Veldartillerie ('s-Gravenhage)
01.05.1921-01.08.1930 leraar Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (artillerie-wetenschap & oorlogsrecht); overgeplaatst naar de Generale Staf
01.08.1930-01.11.1931 hoofdinstructeur, 4e Regiment Veldartillerie (Ede)
01.11.1931-02.05.1932 Commandant, 7e Regiment Veldartillerie (Bergen op Zoom)
02.05.1932-01.11.1934 Chef van de Staf, IVe Divisie (Amersfoort)
01.11.1934-01.01.1936 toegevoegd aan de Chef van de Generale Staf
01.01.1936-01.05.1938 Sous-Chef van de Generale Staf
01.05.1938-00.00.1940 Inspecteur der Artillerie
00.00.1940-15.05.1940 Commandant, IIe Legerkorps
1942-1945 in krijgsgevangenschap
1947 eervol ontslag uit militaire dienst
Gen.-Maj. (1.5.1938); Kol. (1.11.1934); Lt.-Kol. (1.11.1931); Maj. (7.5.1927); Kapt. (1.1.1917); 1e Lt. (16.1.1907); 2e Lt. (23.7.1903)

Wie48; Pers; WW62/63

Generaal-Majoor H.D.S. (Hendrik Dirk Stephaan) Hasselman

22.09.1880  (Zoelen)  -  04.06.1943 (Berlin-Tegel)

Zoon van Hendrik Dirk Stephaan Hasselman, rijkslandbouwleraar, en Maria Catherine Sara Elisabeth Pels Rijcken. Getrouwd (20.09.1916, Baarn) met Christina Consfance Wurfbain; minstens 1 zoon, 1 dochter. Woonplaats (1927): 's-Gravenhage.
22.07.1902 aangesteld bij het Wapen der Artillerie
(1940) Directeur Materieel Landmacht
00.00.1940-06.04.1941 leidend figuur in de verzetsorganisatie "Ordedienst" (OD)
06.04.1941 gearresteerd
04.06.1943 gefusilleerd Berlin-Tegeln
Gen.-Maj. (1.5.1938); Kol. (1.5.1936); Lt.-Kol. (1.11.1931); Maj. (7.5.1927); Kapt. (9.12.1916); 1e Lt. (22.7.1906); 2e Lt. (22.7.1902)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Ridder, Orde van de Nederlandse Leeuw


Generaal-Majoor-titulair Jonkheer W.C.M. (Willem Cornelis Mary) de Jonge van Ellemeet

28.11.1878  (Goes)  - 03.01.1963  (Warnsveld)
 
 
22.07.1902 aangesteld bij het Wapen der Cavalerie
01.02.1924-... Adjudant van HM de Koningin (Grote Staf)
Gen.-Maj.-tit. (1.11.1939); Kol.-tit. (1.11.1936); Lt.-Kol. (1.2.1931); Maj. (1.8.1927); Ritm. (1.2.1918); 1e Lt. (22.7.1906); 2e Lt. (22.7.1902)


Generaal-Majoor H.C.G. (Hugo Charles Gustav) Baron van Lawick

24.5.1882  (Batavia)  - 13.9.1965  (Breda)

HBS (Nijmegen, Breda); Koninklijke Militaire Academie, Breda (1902-1905); Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1912)
24.05.1905 aangesteld voor het Wapen der Cavalerie bij het 1e Regiment Huzaren (later 4e Regiment) (Deventer)
1909-1911 gedetacheerd bij de Rijschool, Amersfoort
1911 bij het 1e Depot Huzaren, Haarlem
1914 4e Eskadron, 4e Regiment Huzaren
1915 toegevoegd officier, Staf Cavalerie-Brigade
1916-1918 adjudant van de Commandant der Cavalerie-Brigade
1918-1926 leraar Koninklijke Militaire Academie, Breda (tactische vakken); 1920 hoofd van onderwijs cavalerie-vakken
1926-1931 Chef van de Staf, Lichte Brigade
1931-1934 Commandant, Regiment Wielrijders ('s-Hertogenbosch)
1934-1940 Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie, Breda
07.1940-05.1945 in krijgsgevangenschap (Duitsland)
07.1945 Militair Raadsheer, Bijzonder Gerechtshof, 's-Gravenhage
01.10.1945 eervol ontslag uit militaire dienst
01.1946 Militair Raadsheer, Bijzonder Gerechtshof, 's-Hertogenbosch
Lt.-Gen.-tit. (); Gen.-Maj. (1.11.1938); Kol. (1.11.1936); Lt.-Kol. (3.12.1931); Maj. (1.9.1928); Ritm. (1.9.1924); Ritm.-tit. (28.2.1923); 1e Lt. (28.11.1908); 2e Lt. (24.07.1905)

Wie48; Pers

Luitenant-Generaal P.J. (Petrus Josephus) van Munnekrede

19.03.1873  (Delft)  -  ca. 1948/49
Foto privé-collectie dhr. Patrick Girardot Foto privé-collectie dhr. Patrick Girardot Foto privé-collectie dhr. Patrick Girardot

Zoon van Petrus Theodorus van Munnekrede en Maria Anna Heukensfeldt. Gehuwd (02.07.1901 te Breda) met Antonia Theodora Maria van der Grinten (geb. 24.12.1875).
Koninklijke Militaire Academie, Breda; Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1906-1909); Ecole supérieure de Guerre, Parijs
23.07.1894 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
1899-1906 leraar, Koninklijke Militaire Academie, Breda (tactische vakken)
1909-1913 gedetacheerd bij het Departement van Oorlog; 1913 overgeplaatst naar de Generale Staf
1913-1919 leraar, Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (tactische vakken)
1919 gedetacheerd bij het Franse leger
1922-1923 Majoor-Hoofdinstructeur, 21e Regiment Infanterie
1923 Chef van de Staf, IVe Divisie
1925-1928 directeur, Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage
1928-(1948) Lid van het Hoog Militair Gerechtshof
1928  Militair Commissaris & 1932-1938 Legercommissaris & Hoofdcommissaris van het Nederlandsche Roode Kruis
 
Lt.-Gen. (1.11.1930); Gen.-Maj. (1.11.1928); Kol. (1.10.1926); Lt.-Kol. (2.5.1924); Maj. (1.11.1920); Kapt. (1.11.1910); 1e Lt. (22.3.1898); 2e Lt. (23.7.1894)

Wie35; Wie48

Generaal-Majoor A. (Anthonie) Numans

25.05.1880  (Buren)  -  ? (1948)

HBS; Koninklijke Militaire Academie, Breda; Hogere Krijgsschool (1909-1914)
23.07.1903 aangesteld bij het Wapen der Artillerie
1914 Kapitein-Intendant
1936 Hoofd VIe Afdeling (Intendance), Departement van Defensie
1937-(1948?) Hoofdintendant
Gen.-Maj.-Int. (1.11.1938); Kol.-Int. (1.11.1936); Lt.-Kol.-Int. (1.11.1930); Maj.-Int. (1.4.1927); Kapt.-Int. (1.5.1914); 1e Lt. (4.5.1907); 2e Lt. (23.7.1903)

Wie48

Kolonel J.C.C. (Johannes Caspar Christiaan) Nijland

1885  -  ?
 
25.07.1906 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
Commandant Vrijwillige Landstorm korpsen motordienst en vaartuigendienst
(1940) Commandant Brigade B
Kol. (1940); Lt.-Kol. (1.11.1936); Maj. (18.12.1933); Kapt. (1.8.1918); 1e Lt. (3.2.1910); 2e Lt. (25.7.1906)


Generaal-Majoor A.A. (Adrianus Antonius) van Nijnatten

1880  -  ?
 
22.07.1902 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
(1940) Commandant, IIIe Legerkorps, tevens Bevelhebber in de 3e Militaire Afdeling
Gen.-Maj. (1.5.1938); Kol. (1.11.1935); Lt.-Kol. (2.5.1932); Maj. (1.8.1927); Kapt. (22.12.1915); 1e Lt. (7.12.1905); 2e Lt. (22.7.1902)


Generaal I.H. (Izaak Herman) Reynders

27.03.1879  (Stadskanaal)  -  31.12.1966  ('s-Gravenhage)
Foto uit: Teo van Middelkoop, Een soldaat doet zijn plicht : Generaal H.G. Winkelman ...

Zoon van Izaak Herman Reynders en Antje Meursinge. Getrouwd (14.07.1908, Meppel) met Maria Willemina Nysingh. Woonplaats (1928): 's-Gravenhage.
HBS (1891-1896); Koninklijke Militaire Academie, Breda (1896-1899); Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1.11.1912-1.11.1915)
29.07.1899-00.00.1913 aangesteld voor het Wapen der Infanterie bij het 1e Regiment Infanterie; 2.1.1904-1.3.1908 gedetacheerd bij de Dienst der Militaire Verkenningen
1918-1925 overgeplaatst naar de Generale Staf; Chef van de Staf der Landmacht, Stelling Den Helder; 1920 Directeur der Militaire Verkenningen, 's-Gravenhage
1926 Majoor der Infanterie; 19e Regiment Infanterie (Arnhem)
1926 Majoor der Grenadiers; Regiment Grenadiers
1927 Majoor van de Generale Staf; 1928 Chef van de Staf, Ie Divisie
01.11.1932-01.05.1934 Inspecteur der Infanterie
01.05.1934-28.08.1939 Chef van de Generale Staf
28.08.1939-06.02.1940 Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
06.02.1940 eervol ontslag uit militaire dienst
Gen. (30.8.1939); Lt.-Gen. (1.11.1935); Gen.-Maj. (1.11.1933); Kol. (1.11.1931); Lt.-Kol. (1.8.1928); Maj. (1.12.1925); Kapt. (1.9.1913); 1e Lt. (29.7.1903); 2e Lt. (29.7.1899)
Wie35; Wie48; Pers; BWN

Generaal-Majoor N.A.A. (Nicolaas Ali Anthonie) van de Roemer

07.08.1885 (Amersfoort) - 17.08.1945 (Den Haag; hartaanval; begraven te Oud Eik en Duinen te Den Haag)

      

 

 
24.07.1915 aangesteld bij de Geneeskundige Dienst der Landmacht
(1939) -(1940) Inspecteur Geneeskundige Dienst der Landmacht
  ambtshalve tevens lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging het Nederlandse Rode Kruis (01.11.1938-01.11.1940 & 15.06.1945-17.08.1945)
Gen.-Maj. (1.11.1938); Dirigerend Officier van Gezondheid 1e klasse (1.11.1936); Dir.O.v.G. 2e kl. (1.11.1933); Dir.O.v.G. 3e kl. (15.1.1930); O.v.G. 1e kl. (24.7.1923); O.v.G. 2e kl. (24.7.1915)


Luitenant-Kolonel J.H. (Jan Hendrik) Sar

1884  -  ?
 
23.09.1907 aangesteld, later overgegaan naar het Wapen der Militaire Luchtvaart
(1940) Commandant 2e Luchtvaartregiment
Lt.-Kol. (1.8.1938); Maj. (1.1.1936); Kapt. (16.5.1924); 1e Lt. (23.9.1911); 2e Lt. (23.9.1907)


Kolonel L.J. (Leonard Johannes) Schmidt

30.10.1883 ('s-Gravenhage)  -  ?

Zoon van Adreas Lodewijk Schmidt en Pieternella Cornelia Smits. Getrouwd (08.06.1916, Voorburg) met Louise Maria Christine Cramerus. Woonplaats: (1945) Wapenveld.
25.07.1906 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
193?-1940 Territoriaal Bevelhebber in Noord-Brabant
(1940) Commandant Peeldivisie
Kol. (1.2.1937); Lt.-Kol. (1.5.1934); Maj. (1.8.1929); Kapt. (16.7.1919); 1e Lt. (1.5.1910); 2e Lt. (25.7.1906)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Generaal-Majoor W.F. (Willem Frederik) Sillevis

13.05.1880  ('s-Gravenhage)  -  ? (1956)

Zoon van ... Sillevis en ... Wolffensperger. Gehuwd (29.06.1905 te Naarden) met Jacoba Paulina van Eijken Niekerck; één dochter.
HBS; Cadettenschool (1896-1898); Koninklijke Militaire Academie, Breda (1898-1901); Hogere Krijgsschool
01.08.1901 aangesteld bij het Wapen der Artillerie
1924 Kapitein der Generale Staf
1927 Majoor der Artillerie
1929 Majoor der Generale Staf
1933 Commandant, Ie Artillerie-Brigade
00.00.1936-01.07.1939 Commandant, IIe Divisie, tevens Bevelhebber in de 2e Militaire Afdeling
01.07.1939-18/19.02.1940 Commandant, IIe Legerkorps, tevens Bevelhebber in de 2e Militaire Afdeling
1939 eervol ontslagen uit militaire dienst
02.1940-05.1940 Commandant Luchtverdedigingskring Utrecht-Soesterberg
Lt.-Gen. (1940); Gen.-Maj. (1.5.1936); Kol. (1.11.1933); Lt.-Kol. (2.5.1930); Maj. (29.4.1927); Kapt. (17.3.1916); 1e Lt. (1.8.1905); 2e Lt. (1.8.1901)

WW48

Kolonel H.H. (Heinrich Hermann [ook: Hendrik Herman]) Thoden van Velzen

09.04.1885  (Düsseldorf)  - 19.01.1965  (Blaricum)

Zoon van Ds. Hajo Uden Thoden van Velzen en Jkvr. Geertrui van Beyma. Getrouwd (16.10.1916, Deventer) met Jkvr. Hortense Eléonore Strick van Linschoten; 3 dochters. Woonplaats: (1911) Deventer, (1945) 's-Gravenhage.
19.07.1907 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
(1940) Directeur Etappen- en Verkeersdienst
1940-1942 secretaris-generaal Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis
Kol. (1.11.1938); Lt.-Kol. (1.11.1936); Maj. (1.11.1933); Kapt. (1.3.1924); 1e Lt. (22.5.1911); 2e Lt. (19.7.1907)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Generaal-Majoor F.A. (Floris Abraham) Vaillant

12.02.1882 ('s-Gravenhage)  -  23.05.1951 ? (Hilversum?)

Zoon van Gen.-Maj. der Inf. Christiaan Joannes Vaillant en Angelique Marie Hoek. Getrouwd (30.09.1919, Amsterdam) met Alida Maria Kuhn; 1 zoon. Woonplaats: (1914) Utrecht, (1946) 's-Gravenhage.
22.07.1902 aangesteld bij het Wapen der Genie
(1940) Inspecteur der Genie, tevens Hoofd der Ve Afdeling (Genie) van het Departement van Defensie
Gen.-Maj. (1.11.1939); Kol. (1.11.1937); Lt.-Kol. (1.11.1929); Maj. (31.3.1924); Kapt. (1.11.1912); 1e Lt. (27.7.1904); 2e Lt. (22.7.1902)
Officier, Orde van Oranje-Nassau


Luitenant-Generaal H.F.M. (Herman Franciscus Maria) Baron van Voorst tot Voorst

02.08.1886  ('s-Gravenhage)  -  09.07.1971 ('s-Gravenhage)

Foto uit: Teo van Middelkoop, Een soldaat doet zijn plicht : Generaal H.G. Winkelman ...

Broederschool, 's-Gravenhage; HBS, Maastricht & 's-Gravenhage; Koninklijke Militaire Academie, Breda (16.9.1903-25.7.1906); Rijschool Amersfoort (1910); Rijschool Saumur (Fr.) (1912); Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (4.11.1918-1920)
25.07.1906-00.00.1910 aangesteld voor het Wapen der Cavalerie bij het 3e Regiment Huzaren
01.10.1913-00.00.1918 leraar, Koninklijke Militaire Academie, Breda
00.00.1920-00.00.1931 detachering onder de bevelen van de Chef van de Generale Staf; werkzaam op het hoofdkwartier van het Veldleger; 1926 Kapitein & 1929 Majoor van de Generale Staf
00.11.1931-01.03.1934 Sous-Chef van de Staf, Hoofdkwartier van het Veldleger
01.03.1934-01.11.1934 Chef van de Staf, Hoofdkwartier van het Veldleger
01.11.1934-01.11.1936 Commandant van het Regiment Wielrijders
01.11.1936-01.07.1939 Inspecteur der Cavalerie en Commandant der Lichte Brigade
01.07.1939-03.02.1940 Commandant der Lichte Divisie, tevens Inspecteur der Cavalerie en der Wielrijders
06.02.1940-15.05.1940 Chef van de Staf der Afdeling Landmacht bij het Algemeen Hoofdkartier
20.04.1940 aangewezen voor de waarneming van de betrekking van Gouverneur der Residentie in geval van ontstentenis van de titularis
24.07.1940-12.05.1945 in Duitse krijgsgevangenschap
01.12.1945 eervol ontslag uit militaire dienst
1945-...         Militair Raadsheer, Bijzonder Gerechtshof, 's-Gravenhage
1946-1949    lid 1e Kamer der Staten-Generaal
1946-1956    chief commissioner RK Padvinderij- en Jeugdbeweging
1949-1961    lid Raad van State
Grootofficier van HM de Koningin
 
Lt.-Gen.-tit. (1.5.1948); Gen.-Maj. (1.11.1938); Kol. (1.11.1936); Lt.-Kol. (1.5.1934); Maj. (1.8.1929); Ritm. (16.10.1924); Ritm.-tit. (19.8.1924); 1e Lt. (20.5.1910); 2e Lt. (25.7.1906)

Wie48; Wie62/63; Pers

Luitenant-Generaal J.J.G. (Jan Joseph Godfried) Baron van Voorst tot Voorst

29.12.1880  (Kampen)  - 11.11.1963  (Vierakker)

Cadettenschool, Alkmaar; Koninklijke Militaire Academie, Breda; Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1.11.1913-1915)
01.08.1901 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
1905 toegevoegd aan de Inspecteur der Infanterie
1907-1913 detachering bij de Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage, voortijdig afgebroken door benoeming tot Ordonnans-Officier van HM de Koningin
1e Bataljon, 1e Compagnie Grenadiers en Jagers
1917 overgeplaatst naar de Grenadiers en Jagers
1920 overgeplaatst naar de Generale Staf
overgeplaatst bij de Infanterie en Grenadiers en Jagers
01.05.1929-00.00.1931 Hoofd Afdeling Generale Staf van het Departement van Defensie
1932 Commandant Brigade Grenadiers en Jagers
1934 Commandant IVe Divisie, Amersfoort
00.04.1937-15.05.1940 Commandant van het Veldleger, tevens Commandant der Vesting Holland, Gouverneur der Residentie
1933-    Adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin
Lid der Nederlandse delegatie bij de voorbereidende ontwapeningscommissie en andere Volkenbondscommissies
1932-1935  Nederlandse gedelegeerde bij de ontwapenisconferenties
1947-1963  Lid Hoge Raad van Adel
 
Lt.-Gen. (31.3.1937); Gen.-Maj. (2.5.1934); Kol. (2.5.1932); Lt.-Kol. (2.5.1930); Maj. (29.4.1927); Kapt. (21.1.1915); 1e Lt. (13.2.1905); 2e Lt. (1.8.1901)

Wie35; Wie48; WW62/63; BWN

Kolonel J. (Jan) van Voorthuijsen

09.11.1882 (Maastricht)  -  1963
 
Zoon van Lt.-Kol. Jan van Voorthuijsen & Heike Hermina (Mulder) van Voorthuijsen. Gehuwd (06.10.1910) met Florence Hélène Mollinger; minstens 1 zoon (Jan) & 1 dochter. Woonplaats: (1913) Leiden.
24.05.1905 aangesteld bij het Wapen der Infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (overgegaan naar het Koninklijke Nederlandsche Leger)
(1940) Commandant Brigade A
Gen.-Maj. (?); Kol. (16.11.1939); Lt.-Kol. (1.5.1936); Maj. (1.11.1933); Kapt. (16.3.1918); 1e Lt. (1.5.1909); 2e Lt. (24.5.1905)


Generaal H.G. (Henri Gerard) Winkelman

17.8.1876  (Maastricht)  -  27.12.1952  (Soesterberg)
  Foto uit: Teo van Middelkoop, Een soldaat doet zijn plicht : Generaal H.G. Winkelman ... Foto uit: Teo van Middelkoop, Een soldaat doet zijn plicht : Generaal H.G. Winkelman ... Foto uit: Teo van Middelkoop, Een soldaat doet zijn plicht : Generaal H.G. Winkelman ...

HBS; Koninklijke Militarie Academie, Breda (29.8.1892-11.8.1896; tot 4.1.1894 opl. voor het wapen der infanterie voor Oost-Indië); Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1.11.1902-)
11.08.1896 aangesteld voor het Wapen der Infanterie bij het 4e Regiment Infanterie
15.06.1909-01.11.1913 geplaatst bij het Departement van Oorlog
01.11.1917-22.05.1924 geplaatst bij het Departement van Oorlog
1925-1931 hoofdofficier van de General Staf
01.11.1931-01.05.1934 Commandant, IVe Divisie
01.05.1934 gepensioneerd
01.11.1939-06.02.1940 Commandant Luchtverdedigingskring Utrecht-Soesterberg
06.02.1940-15.05.1940 Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
15.05.1940-01.07.1940 hoogste Nederlandse gezagsdrager (formeel tot de komst van Dr. A. Seyss-Inquart op 29.5.1940)
01.07.1940-12.05.1945 in Duitse krijgsgevangenschap
01.10.1945 eervol ontslagen uit militaire dienst
Lid, Bijzondere Raad van Cassatie
 
Gen. (06.02.1940); Lt.-Gen. (01.05.1934); Gen.-Maj. (01.11.1931); Kol. (17.01.1929); Lt.-Kol. (17.06.1926); Maj. (); Kapt. (); 1e Lt. (); 2e Lt. (11.08.1896)

Wie35; Wie48; BWN

Bronnen:

Aanvullende bronnen:

 

Kolonel H.C. (Hendrik Carel) van der Bijl
30.12.1881 (Delft)  -  ?
 
14.09.1905 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
00.00.1936-00.00.1940 Commandant van het 1e Regiment Wielrijders
00.00.1940-15.05.1940 Commandant Lichte Divisie
Kol. (1940); Lt.-Kol. (1.11.1936); Maj. (1.11.1933); Kapt. (16.3.1918); 1e Lt. (1.5.1909); 2e Lt. (14.9.1905)

Pers

Vice-Admiraal J.Th. (Johannes Theodorus) Furstner
16.1.1887  (Amsterdam)  -  15.9.1970  ('s-Gravenhage)

Adelborstenopleiding, Willemsoord (-1902); Koninklijk Instituut voor de Marine (1902-1906); Hogere Marine Krijgsschool (1918-1920); Ecole de Guerre navale, Parijs (1927-1928)
1.1.1936-00.05.1940 Chef Marinestaf
00.05.1940-25.08.1945 Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (Londen)
27.07.1941-25.08.1945 tevens Minister van Marine
25.08.1945 eervol ontslag uit militaire dienst
1945-1962  Lid Raad van State
 
Lt.-Adm. (15.2.1942); V-Adm. (1937); S.b.n. (1936); Kapt. t.z. (1935); Luit. t.z. 1e kl. (1918); Luit. t.z. 2e kl. (1908); Adelb. 1e kl. (16.9.1906)

Pers; Wie35; Wie48; BWN

Schout-bij-nacht H. (Hoyte) Jolles
26.3.1886  (Oleh-leh, Atjeh)  -  6.1.1979  (Naarden)

Adelborstenopleiding, Willemsoord (-1903)
1938- Commandant Stelling van Den Helder
01.12.1945 eervol ontslag uit militaire dienst
S.b.n. (1.8.1938); Adelb. 1e kl. (16.9.1907)

Wie48

Schout-bij-nacht H.J. (Hendrik Jan) van der Stad
6.4.1887  (Nijmegen)  -  24.10.1970  (Haarlem)

Adelborstenopleiding, Willemsoord (-1903)

 

1934-1940 Commandant  in Zeeland
01.12.1945 eervol ontslag uit militaire dienst
S.b.n. (16.9.1939); Adelb. 1e kl. (16.9.1907)

Kolonel J. (Jacob) Veenbaas
9.7.1881  (Utingeradeel (Fr.))  -  2.8.1949 Haren (Gr.)
 
14.09.1905 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
01.08.1938- Territoriaal Bevelhebber in Friesland, Groningen en Drente
Kol. (1940); Lt.-Kol. (1.11.1936); Maj. (18.12.1933); Kapt. (1.8.1918); 1e Lt. (14.9.1909); 2e Lt. (14.9.1905)

Pers