Hendrikus A.W. Goossens
(1909-1973)Bij K.B. van 8 december 1944, No. 7, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:

"Als Commandant van Onze Onderzeeboot "Zwaardvisch" grooten moed, beleid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen betoond tijdens twee patrouilles, respectievelijk in Augustus en October 1944, te weten: tijdens den patrouilletocht in de Java-Zee in October 1944, niettegenstaande zware vijandelijke tegenwerking, met succes een kort-afstand torpedo-aanval bij daglicht uitgevoerd op een zwaar beschermden Japanschen mijnenlegger van 3500 ton, tengevolge van welken aanval dit schip tot zinken werd gebracht. Bovendien, tijdens dezen tocht nog één Duitsche onderzeeboot, twee vrachtschepen, een tankschip en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een tweeden Japanschen mijnenlegger van hetzelfde type als de eerstvermelde tot zinken gebracht."
 
 

© Foto: P.G.H. Maalderink, "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"


© Foto: K.W.L. Bezemer, "Verdreven doch niet verslagen"

Op 25 januari 1945 werden op de Nederlandse basis te Fremantle 13 opvarenden van de Hr.Ms. Zwaardvisch
onderscheiden naar aanleiding van de uiterst geslaagde eerste Australische patrouille (26 okt.-26 nov. 1944).
V.l.n.r. kwartiermeester J. Heymans (Bronzen Kruis),
korporaal-telegrafist S.J.J. van Houcke (Bronzen Kruis),
luitenant ter zee 1e klasse H.A.W. Goossens (Militaire Willems-Orde),
officier marinestoomvaartdienst 1e klasse A. de Vaal (Bronzen Leeuw),
luitenant ter zee 2e klasse S. van Ravesteijn (Bronzen Kruis).