Anton J. Bussemaker
(1900-1941)

Bij K.B. van 8 januari 1942, No. 7, in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems-Orde ingeschreven wegens:

"Als Commandant van Onze eerste divisie onderzeeboten tevens Commandant van Onze onderzeeboot "O 16" welke te dien tijde was gesteld onder de bevelen van den Commander-in-Chief Eastern Forces, op den 8sten December 1941 op de reede van Pantani onder zeer moeilijke omstandigheden 4 Japansche troepentransportschepen tot zinken gebracht."
 
 
 

 © Foto: Ph.M. Bosscher, "De Koninklijke Marien in de Tweede Wereldoorlog"