© Foto: K.W.L. Bezemer, "Zij vochten op de zeven zeeën"

Groepsfoto van de bemanning van de Hr.Ms. Van Meerlant in Engeland.
Staande vooraan 2e van links de commandant, luitenant-ter-zee 1e klasse Th.K. baron van Asbeck.